link
      link
     
link


Ressourcesamtale

Ved hjemmebesøg inkluderes hele familien i børnenes sorgproces. Min rolle er at tale børnenes sag i familiens trygge base. Personlige evner og familieforhold er forskellige, og derfor er det individuelt, hvilken støtte børn i sorg har brug for i hjemmet.

Død, alvorlig sygdom, skilsmisse og fængselsophold ændrer fremtiden, og det medfører anderledes mønstre i familien. Børns måde at reagere på er ikke altid logisk for omverdenen. Ofte er der brug for hjælp til at åbne op og tale frit om tingene for bedre at kunne håndtere de nye forhold i familien.

Mit arbejde består i at undersøge og øge accept af familiens forskellige behov, understøtte netværk og formidle en positiv og bekræftende kommunikation familiemedlemmerne imellem. Udgangspunktet er, at familien selv rummer ressourcerne til livet.
 

”Annas tilgang til børn er let og ubesværet, og børnene fatter hurtigt tillid til hende. Hun er åben og opmærksom og meget god til at møde børnene lige der, hvor de er. Hun er fagligt velfunderet. Det viser sig blandt andet, når hun hurtigt og skarpt analyserer en situation, når hun markerer grænser, både sine egne og grænser og værdig omgang børnene imellem, og når hun på en meget kompetent og indfølende måde spørger ind til børnene.”
Ilona Bechsgaard, terapeut Sorggrupperne Ilumia