”På lærerværelset har Anna markeret sig med indlæg
om børn i sorg, og man mærker hendes umiddelbare
omsorg og interesse for sine medmennesker.”

Skoleleder Torben Lind Gustavussen, Sabro-Korsvejskolen


Når børn sørger

Når et barn mister en nærtstående eller har en alvorlig syg i familien ændres dets perceptuelle, emotionelle, kognitive og sociale kompetencer. Tæt ved fire procent af alle danske børn oplever at miste en af forældrene i barndommen, dvs. næsten én i hver skoleklasse. 50.000 børn lever med en forælder med et erkendt misbrugsproblem. Hvert 3. barn oplever skilsmisser. 6.000 børn har en forælder, der sidder i fængsel.

Ved sorg og savn udsættes barnet for voldsomme påvirkninger på væsentlige områder:

  Begribelighed (evne til at kunne forstå situationen).
  Håndterbarhed (tillid til at kunne finde løsning på nye krav).
  Meningsfuldhed (at finde det betydningsfuldt at leve videre).

Skilsmisse, fængselsophold, død og alvorlig sygdom er drastiske livshændelser og en så alvorlig stressfaktor for et barn, at indlæringsevnen nedsættes og barnet er udviklingstruet.

Lærere og pædagoger er vigtige voksne i danske børns liv, og er derfor forpligtede til at forholde sig aktivt til barnets nye livssituation.