Nogle samtaler i hjemmet tager udgangs-
punkt i børnenes tegninger

"Jeg har stor respekt for den indsats, du yder for at hjælpe ungerne videre ved tabet af en af deres kære."
Winnie Ørting, systemisk konsulent og underviser.