link
     


”Børnene elsker Anna. Hun er kreativ,
og børnene siger, at Anna er
”god til at gætte, hvordan vi har det”.

Ilona Bechsgaard, terapeut Sorggrupperne Ilumia
 


Nogle samtaler i hjemmet tager udgangs-
punkt i børnenes tegninger