link   
  "Jeg har stor respekt for den indsats, du yder for at hjælpe ungerne videre ved tabet af en af deres kære."
Winnie Ørting, systemisk konsulent og underviser.


Forsamtale

Vi finder ud af om vi passer sammen, og om barnet skal i
  sorggruppe.

Jeg fortæller lidt om indholdet i sorggrupperne, så alle føler
  sig trygge.

Vi taler om årsagen, til de er her.

Jeg forklarer, hvilke reaktioner børn kan have på at begynde i
  sorggrupper.