Ord og krop - sæt sorgen i bevægelse

Målgruppe
Unge på efterskoler 9-10. klasse samt de ansatte.

Introduktion
Forandring sker i samspillet mellem kommunikation og bevægelse.
Ord og åbenhed kan være det, der kræver mest mod fra begge parter i forbindelse med sorg.
Årsager til sorg kan være skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom og manglende omsorg m.m.
Mange efterskoler har ikke sorgplaner til rådighed samt viden om, hvordan sådanne kan blive aktive det enkelte sted.
Unge på efterskole er allerede i en forandringsproces i livet. De har i forbindelse med sorg særligt brug for at blive taget hånd om i omgivelser væk fra hjemmet.
Personen i sorg kan have svært ved at benytte sig af mennesker omkring - og de ved ofte ikke, hvordan de skal reagere.

Formål
At dem i sorg samt dem omkring ved, hvordan de kan handle.
Dér, hvor de sorgramte opholder sig, er der grobund for bearbejdelse og altid ”en skulder” at læne sig opad.

Projektbeskrivelse
Projektet går ud på, at elever og lærere på efterskoler bliver rustet til at være i sorg og være sammen med andre i sorg. Det grundlæggende for kommunikation er åbenhed, kropsbevidsthed og for en stund ingen tanker.

Vi vil arbejde med to fokusområder lærerne som den ene og eleverne som den anden.
Eleverne vil vi møde, der hvor de er og gennem glæden at være sammen, ved bevægelse og sjov, kan der skabes åbenhed.

Nogle lærere har været på stedet i mange år, andre er lige kommet til. Alle har de samme ønske om at få skolesemestret til at forløbe så optimalt som muligt.
Vi skaber fundamentet for åbning af snak igennem forskellige såvel kommunikative som bevægelsemæssige øvelser.

Både lærere og elever vil opleve fordele ved forskellighed og udveksling mellem afsender og modtager. Mødet lærer/elev og elev/elev imellem, vil have fokus i personlige ressourcer, åbenhed, livsglæde og forandring.

Hvorfor os
Vi ser os selv som et anderledes mix af to terapeuter fra to verdener.

Camilla Steen Larsen er Nia Blue Belt Teacher og Lifestyle Educator og har 16 års erfaring i dans og bevægelse. Hun vejleder og motiverer ved kurser, foredrag, workshops og personlig træning i Nia. Her kan nævnes alt fra vejledning på slankeskoler til undervisning i Nia med børn, unge og voksne.

 
Anna Prip Brandt har erfaring fra undervisning, foredrag på skoler samt kurser for lærere og pædagoger. Til daglig er hun ansat ved AFS Interkultur som vejleder for familier og unge udvekslingsstuderende. Desuden er hun leder og sorgterapeut ved Sorggrupperne i Vartov.

Kontakt
Anna Prip Brandt
Mobil: 31133167
vartov@sorggrupperne.dk
www.sorggrupperne.dk

Camilla Steen Larsen
Mobil: 20 949470
kontakt@origo-nia.com

www.origo-nia.com

Tilbage til foredragsoversigten