Børnesorg og -savn


Børn der har mistet en mor, far, søster eller bror, eller børn, der har en alvorlig syg i familien, oplever sig selv anderledes og er ofte isolerede fra deres jævnaldrende. Skilsmisse, død, fængselsophold eller alvorlig sygdom forandrer deres livssituation så drastisk, at de har brug for hjælp til at kunne håndtere det.


Når ens forældre skændes, kan man godt føle det, som om man koger indeni.

Sorggrupperne i Vartov er et frirum for børn i sorg, hvor de blandt ligestillede i et trygt miljø oplever, at deres følelser er legitime.  Her skabes rammerne, så børnene med vejledning kan hjælpe hinanden på en mere ligeværdig måde, end voksne kan.

Børnegrupperne er inddelt efter alder og problematik. Et gruppemøde indeholder altid samtale og kropspraksis. Efter behov suppleres der med ressourcesamtale i hjemmet og besøg på barnets skole eller institution.